Need help to vote?

The content on this page can be viewed in the following languages
  • English
  • Māori (active language)

Ko te hiahia āwhina koe ki te pōti?

Ka āhei koe ki te tono āwhina ki te pōti. Ko te ara hei whai māu he pōti i te taha o tētehi kaitautoko, he pōti rānei mā te ratonga pōti ā-waea, he aha rānei.

Toro mai ki te kōrerorero i ngā ara e wātea ana ki a koe:

Waea utukore mai ki 0800 36 76 56

Te pōti i te taha o tētehi kaitautoko

Mehemea ko te hiahia āwhina koe ki te pānui, ki te whakakī rānei i ō puka pōti, ka āhei tētehi hoa, tētehi whanaunga, tētehi kaimahi pōtitanga rānei ki te tautoko i a koe.

Ka āhei ia ki te:

  • Haere ki tua i te ārai pōti hei hoa mōu
  • Pānui ā-waha i ngā kupu me ngā pārongo o tō puka pōti
  • Whakakī i ngā puka pōti, mehemea ka tono atu koe kia pērā

Kāhore e āhei ia ki te ārahi i ō kōwhiringa pōti i te pōtitanga pāerotanga o Te Pūwaha o Waikato.

Te pōti mā te ratonga pōti ā-waea

Mehemea he kāpō koe, he uaua rānei ki a koe te kite, he tūāhuatanga ā-tinana rānei e kore ai e taea e koe ō puka pōti te whakakī takitahi, ka āhei koe ki te pōti mā te ratonga pōti ā-waea.

Mē rēhita mai ki te whakamahi i te  ratonga i te pōti pāerotanga o Te Pūwaha o Waikato, ahakoa kua whakamahia kētia peangē e koe i roto i ngā pōtitanga o mua.

Te ratonga pōti ā-waea

Ko ngā wāhi pōti

He maha ngā tāngata i ētehi o ngā wāhi pōti, i ētehi wāhanga o te rā. Mehemea he pai ki a koe te pōti i te wā kāhore i te tino hoihoi te whare, mehemea rānei ka hiahia āwhina peangē koe, he pai te 9-11 i te ata me te 2-4 i te ahiahi hei wā pōti, i te Mane ki te Paraire.

Te pōti ina tē taea e koe te haere ki te wāhi pōti

He ratonga pōti e wātea ana ki te hunga tē taea e rātau te haere ki te wāhi pōti  – hei tauira, nā tētehi take hauora, nā tētehi tūāhuatanga neke tinana rānei.

Tē taea e koe te tatū atu ki te wāhi pōti?

Ko ngā kaipōti kua pāngia e te mate wareware

Ko te hunga kua pāngia e te mate wareware, e tētehi mate hinengaro nō rānei, ka āhei tonu ki te pōti, mehemea e hiahia ana rātau.

He puka ārahi “Easy Read Guide to Voting” tā mātau hei pānui mā te hunga he uaua ki a rātau te pānui, te mārama rānei ki ngā tuhituhinga. He tūmomo pārongo tomopai hoki ā mātau mō te pōti i te pōtitanga.

He pārongo tomopai